Föreläsningar och utbildningar

Föreläsningar och utbildningar

Hemmahos föreläsning  

Boka mig en timme för en Hemmahosföreläsning! Du står för lokal och fika och bjuder in de du vill! Priset kan vara 10 böcker! Vill du inte ha böcker (Själ och Kropp) så diskuterar vi fram ett pris. Brukar- och anhörigföreningar betalar det man kan och tycker att det är värt! Gäller samma format, det vill säga ”Hemmahosformatet”!


 

Den hållbara människan

En ny föreläsning som växte fram under hösten, som ett rent beställningsjobb. Det är  SKF som i en samlad utbildning erbjuder ingenjörer att bli något som man kallar för HÅLLBARHETSINGENJÖRER. Spana in tankesmedjan SMGC.
Jag fick en förfrågan att belysa området people utifrån de 3 områdena: Planet, people, profit. I mitt huvud blev det en heldag om  DEN HÅLLBARA MÄNNISKAN. Det hela gick av stapeln i Sundsvall i slutet av november. Det var en utmaning! Jag fick mestadels positiv respons på mitt upplägg, men också förstås reflektioner och konstruktiva förslag till förändringar.
Mitt upplägg blev: Hälsan (kroppslig och själslig), beteendeförändring utgående från Motiverande samtal (MI) som teori och så eget arbete.
Kontakta mig för en diskussion! Den kan kortas ner till en halvdag, ”pimpas” med aktiva pauser och inspiration. Eller så bara användas som den är!

Själ och kropp

Kan kroppen läka själen? Kan promenader bota en depression? Hur kommer det sig att dans får själen att spinna av lycka? Finns det forskning som verkligen visat att man kan behandla ångest med träning?  Hur gör man? En genomgång av vad forskningen säger om området och så ”klipp” från verkligheten.


Dansen, sansen och… chansen!

En exposé över dans och hälsa.


Kerstin Thorvall – dansen och svärtan

secondColumn

Kerstin Thorvall tog plats; som författare, som kvinna och som den hon var. Hennes liv var kanske mer besvärligt än enkelt, men när passion kom i hennes väg flyttade hon inte på sig. Hennes författarskap var nyskapande, hon skrev om hur det verkligen var, inte om hur det borde vara. Livet beskrevs i alla sina smärtor, glädjeämnen och tillkortakommanden. Sent i livet skulle hon accepteras som en riktig författare och få komma in i finkulturens salonger. Först när hon skrev en trilogi om föräldrarnas äktenskap och sin egen uppväxt räknandes hon. Många gånger fanns ångest och depression som en följeslagare med henne och ibland kunde dans, bättre än något annat lindra. En föreläsning om Kerstin Thorvall, hennes svärta och dansen, om henne och med hennes ord.


Motion, motivation och metod

Utbildning om fysisk aktivitet, metoden fysisk aktivitet på recept och beskrivning av motiverande tekniker.


När dansen vände livet

Berättelser om hur dans vänt livet! Gett meningen tillbaka, skapat nätverk, gett tillträde till gemenskap eller på annat sätt verkligen betytt något. Jag har träffat och intervjuat några människor som får ”komma till tals” och så får Kerstin Thorvalls dansresa ge färg åt föreläsningen.


Goda levnadsvanor och ett gott liv – hänger det ihop?

Hur mycket kan du själv påverka din hälsa? Vad säger forskning och vems ansvar är det att du mår bra? Vilket stöd finns det att få i sjukvården och vad kan du göra själv.


Psykiatri för ignoranta

Vad är depression? Inte använder man elchocker  nuförtiden? Vad är ångest? Vad är en psykos och hur kan det bli så? En introduktion om vad psykisk sjukdom är och hur de vanligaste behandlingarna ser ut. Hur tar man sig fram i sjukvården när man inte mår bra? En kort presentation av hur vården kan vara uppbyggt och vad som kan vara bra att känna till om psykisk ohälsa. Och vad man själv kan göra för att uppnå och bevara psykisk hälsan.

De föreläsningar jag har kan flätas ihop till längre utbildningar eller kombineras på andra sätt.

Skrivarverkstad/ kurser

Se fliken SKRIVARVERKSTAD för mer info.